Produkter

Våre høns er frittgående. Fôrsammensetningen gir gule plommer.
Fra høna legger et egg tar det ned til 12 timer før egget er klart for utkjøring til Matmegleren og andre kunder.
Som eneste eggpakkeri i Norge har vi hele verdikjeden fra nyklekkte hønekyllinger


produksjon av egg
sortering og pakking av egg
og transporten av eggene.
I våres egen RIAS kartonger:


 18 pack


6XL pack

 6 pack


12 packog brett


RIAS-egg i Kløveregg og Bunnpris kartonger:

 18 pack

 6XL pack

 12 pack6 pack

6pack små