Om oss

Rias-eggene blir kvalitessjekket og sortert på Rias-Pakkeri a/s . Pakkeriet finner du lokalisert på  Ytternesset 253 som ligger på Nesset i Levanger Kommune. Cirka fem minutter kjøring i fra E6.

 

Rias-egg er i stadig utvikling og vi har innført dyrevelferdskrav fra hønene våre er nyklekket og til de er ferdig med produksjonen .Vi er de eneste som har spesifikke krav til dyrevelferd som omfatter hele livet til hønene fra 0 til 90 uker. I den perioden hønene legger egg (fra 20 til 90 uker) så spiser hønene kun plantebasert for (vegetar). Dette medfører at hønene har god helsetilstand og kan produsere egg lengere en hva som er vanlig.Konsekvens av dette er at miljøavtrykket av produksjonen reduseres.