Om oss

 Pakkeriet finner du lokalisert på  Ytternesset 253 som ligger på Nesset i Levanger Kommune. Cirka fem minutter kjøring i fra E6.

 

Vi har innført dyrevelferdskrav fra hønene våre er nyklekket og til de er ferdig med produksjonen .Vi er de eneste som har spesifikke krav til dyrevelferd som omfatter hele livet til hønene fra 0 til 90 uker. I den perioden hønene legger egg (fra 20 til 90 uker) så spiser hønene kun plantebasert for. Vi har eget for som produseres av Felleskjøpet eksklusivt til våre eggprodusenter.. Dette medfører at hønene kan produsere egg lengere en hva som er vanlig. Miljøavtrykket fra eggproduksjonen reduseres betydlig med lang produksjonstid. Det er 15 eggprodusenter i regionen som leverer egg til RIAS.