Om oss

Rias-eggene blir pakket og foredlet på Rias-Pakkeri a/s . Pakkeriet finner du lokalisert på gården Alstad Nordre som ligger på Nesset i Levanger Kommune. Cirka fem minutter kjøring i fra E6.

Ivar Andreas er daglig leder i pakkeriet. Han tar seg av driften i pakkeriet og alt det administrative.

Rias-egg er i stadig utvikling.

I tillegg til å utfordre nye tanker og ideer vil man hele tiden være på hugget for å skape et bedre produkt. Dette gjør pakkeriet som målrettede aktører i markedet hvor vi vil satse og jobbe mot ulike mål.